top of page

Sách 4 Tuần độ lại body có gì hay? GymHaus

#4_Tuần_độ_lại_body là cuốn sách về chủ đề healthy&fitness đầu tiên được viết bởi chính Founder GymHaus - Hằng Lê dành riêng cho độc giả Việt Nam.

𝐂𝐮𝐨̂́𝐧 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦 𝟑 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐮̣ 𝐭𝐡𝐞̂̉:

- 𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐜𝐨̛ 𝐛𝐚̉𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐓𝐚̣̂𝐩 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐃𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 - 𝐂𝐡𝐮𝐨̂̃𝐢 𝐛𝐚̀𝐢 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐞́𝐨 𝐝𝐚̀𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟒 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ 𝐛𝐚̣𝐧 #𝐭𝐚̣̂𝐩_𝐠𝐲𝐦_𝐭𝐚̣𝐢_𝐧𝐡𝐚̀ (𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐜𝐮̛́ 𝐧𝐨̛𝐢 đ𝐚̂𝐮 𝐦𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧). - 𝟏𝟎 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐚̂́𝐮 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐦𝐨́𝐧 𝐚̆𝐧 𝐛𝐨̂̉ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐜𝐡𝐨 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 – đ𝐮̉ 𝐝𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ đ𝐨̛𝐧 𝐠𝐢𝐚̉𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐞̂́ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧.

Cuốn sách này có thể xem như một giáo án tập luyện trong vòng 4 tuần với những hiệu quả có thể nhận thấy rõ rệt ở đoạn cuối hành trình. Tác giả đã giải đáp vô số định kiến sai lầm và cung cấp những kiến thức chuẩn chỉnh về khoa học thể thao theo đúng tinh thần #Giảm_cân_bền_vững. Bạn có thể đặt sách bằng cách: Inbox trực tiếp vào fan page: Họ tên - SDT - Địa chỉ nhận sách

Trong tháng 8 GymHaus đang có 2 chương trình ưu đãi hấp dẫn Giảm 10% khi đăng ký tập PT online, chi tiết xem tại: https://bit.ly/UudaiPTonlineGymHaus_Thang8 Giảm 20% khi đăng ký lớp gym online, chi tiết xem tại: https://bit.ly/Uudailopnhomonline_GymHausthang8 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hotline: 0896655096 Website: GymHausvietnam.com Address: Số 5 Ngõ Thi Sách (gần Phố Lê Văn Hưu), quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số 123G Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội Instagram @gymhausvn Youtube http://bit.ly/gymhausyoutube #GymHaus #ditapphaivui #Sach4tuandolaibody #4tuandolaibody #COVID19 #stayhome

7 views0 comments

Comments


bottom of page