top of page

Những lầm tưởng về giảm cân - GymHaus ( Phần 3 )

𝐋𝐀̂̀𝐌 𝐓𝐔̛𝐎̛̉𝐍𝐆 𝟑 - 𝑵𝒆̂́𝒖 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒈𝒊𝒂̉𝒎 𝒎𝒐̛̃ 𝒃𝒖̣𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒏𝒆̂𝒏 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒕𝒂̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒃𝒂̀𝒊 𝒕𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒗𝒂̀𝒐 𝒗𝒖̀𝒏𝒈 𝒃𝒖̣𝒏𝒈

Không có những bài tập giảm mỡ cho một vùng nhất định. Nếu bạn chủ yếu muốn giảm mỡ bụng, thì không còn cách nào khác là giảm lượng calo nạp vào hằng ngày. Sau đó tập những bài tập tăng cơ nhiều hơn, có thể kết hợp 1 buổi cardio/tuần – hoặc kết hợp tập cardio lẫn tập sức mạnh trong cùng một buổi tập thì sẽ hiệu quả hơn. Và cuối cùng, quan trọng nhất là bạn phải tập để tăng cơ chứ không thể chỉ phụ thuộc vào cardio hoặc hiit là có thể giảm mỡ.


𝐂𝐀́𝐂 𝐋𝐀̂̀𝐌 𝐓𝐔̛𝐎̛̉𝐍𝐆 𝐓𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐓𝐔̛̣ 𝐂𝐨́ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐚̣̂𝐩/𝐛𝐚̀𝐢 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐜𝐮̣ 𝐭𝐡𝐞̂̉ đ𝐞̂̉ 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐦𝐨̛̃ Chỉ có một nguyên tắc duy nhất mà mình đã chia sẻ trong cuốn “ 4 Tuần độ lại body” này: THÂM HỤT CALO. Ăn ít đi và vận động nhiều hơn. Tất nhiên, vẫn có cái khó ở đằng sau, đó là vận động cái gì để giúp tiêu hao năng lượng nhiều hơn nhưng không quá mất thời gian. Và ăn ít đi thì mình nên ăn cái gì để duy trì lâu dài, chứ không phải là bóp mồm bóp miệng đến mức cảm thấy cuộc sống thật đáng chán.

𝐄𝐦 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐦𝐨̛̃ 𝐜𝐡𝐨 𝐯𝐮̀𝐧𝐠 𝐛𝐚̆́𝐩 𝐭𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐧𝐞̂𝐧 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐛𝐚̀𝐢 𝐠𝐢̀ 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨 𝐚̣? Cũng vẫn như câu hỏi về việc giảm mỡ vùng bụng mà GymHaus đã trả lời phía trên. Tuy nhiên nhà Gym cũng recommend bạn tập nhiều những bài tập đẩy, ví dụ bài tập chống đẩy, tuy là nó khó với nữ giới. Hoặc bài tập Tricep Dips – dựa lưng vào bục và chống đẩy để tăng cơ cho bắp tay mà Hằng đã nêu ra trong cuốn “4 Tuần độ lại body”.


Link đăng kí mua sách 4 tuần độ lại body của Founder Hằng Lê: http://bit.ly/Dangkimuasach4tuandobody_byHangLe #4tuandolaibody #lamtuongvetapluyen

3 views0 comments

Comments


bottom of page