top of page
  • Writer's pictureTuấn Nguyễn

Lịch tuần 31/12/2018 - 6/1/2019

Để đăng ký lớp học nhóm tại GymHaus

- Bước 1: Xem lịch tập tại đây. Chọn lớp tập phù hợp với bạn.

- Bước 2: Nhắn tin vào số hotline 0896655096 hoặc inbox GymHaus các thông tin: tên, số điện thoại, lớp tập muốn đăng ký.

43 views0 comments
bottom of page