• Hằng Lê

Lịch lớp nhóm tuần 26/11/2018.

Để đăng ký lớp học nhóm tại GymHaus

- Bước 1: Xem lịch tập tại đây. Chọn lớp tập phù hợp với bạn.

- Bước 2: Nhắn tin vào số hotline 0896655096 hoặc inbox GymHaus các thông tin: tên, số điện thoại, lớp tập muốn đăng ký.

- Bước 3: GymHaus sẽ xếp lịch giữ chỗ cho bạn và tư vấn thêm nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào.

Have fun workout.81 views0 comments

Recent Posts

See All