top of page

GẶP QUÝ CÔ DẪN ĐẦU CUỘC ĐUA FOLLOW ME RUN

Trong #FollowmeRun - Tết chạy cùng iRace & GymHaus nữ runner về đích đầu tiên chính là chị Nguyễn Thị Lan.

Quý cô sinh năm 1978 làm nghề hoạ sỹ thiết kế này đã bỏ xa nhiều runner trẻ khác để dẫn TOP nữ với thành tích trong thời gian là 1 giờ 14 phút. Chị Lan chia sẻ lý do mình đến với chạy bộ:

"𝐻𝑜̂̀𝑖 𝑐𝑜̀𝑛 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑞𝑢𝑦́ 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒, 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑑𝑜 đ𝑎̣̆𝑐 𝑡ℎ𝑢̀ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒𝑟 𝑛𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜̂̀𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑚𝑎́𝑦 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢. Đ𝑒̂𝑚 𝑐ℎ𝑖̣ ℎ𝑎𝑦 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑛𝑔𝑢̉, 𝑟𝑜̂́𝑖 𝑙𝑜𝑎̣𝑛 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ đ𝑎𝑢 𝑛𝑢̛̉𝑎 đ𝑎̂̀𝑢 𝑛𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑖̣ đ𝑎̃ đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑎̣𝑦 𝑏𝑜̣̂ đ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑡𝑜̉𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑎̆𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑚𝑒̣̂𝑡 𝑚𝑜̉𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦. 𝑇ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑢𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑡𝑖𝑛 𝐺𝑦𝑚𝐻𝑎𝑢𝑠 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑐ℎ𝑎̣𝑦 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑇𝑒̂́𝑡 𝐶𝑎𝑛ℎ 𝑇𝑦́ 2020 𝑛𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑖̣ đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑖́ 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑛𝑔𝑎𝑦, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜̛̀ 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑚𝑎𝑦 𝑚𝑎̆́𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 đ𝑢𝑎 𝑛𝑎̀𝑦"
‼️🏃‍♀️𝐂𝐡𝐚̣𝐲 𝐛𝐨̣̂ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐦𝐨̂𝐧 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐚𝐨 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐞̂́𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐜𝐚̂𝐧, 𝐫𝐞̀𝐧 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐨̀𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡, 𝐭𝐫𝐢𝐞̂́𝐭 𝐥𝐲́ 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠

Về GymHaus

GymHaus Boutique Fitness là phòng tập HLV cá nhân ĐỘC ĐÁO và CHẤT nhất tại Hà Nội. Chúng tôi có các gói tập giảm mỡ, tăng cơ, cải thiện tư thế và bổ trợ thành tích thể thao với chương trình tập dựa trên nền tảng của hiệp hội khoa học thể thao quốc tế ISSA

Để lại thông tin tại https://www.gymhausvietnam.com/contact-us để nhận ngay các thông tin ưu đãi mới nhất từ GymHaus.

☎️ Hotline: 0896655096

+ Address: Số 5 Ngõ Thi Sách (gần Phố Lê Văn Hưu), quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Để hợp tác truyền thông, xin vui lòng liên hệ:

Ms. Lê Vũ Diễm Hằng - CEO GYMHAUS FITNESS BOUTIQUE

Điện thoại: +84 94 5022199

9 views0 comments

Comments


bottom of page