top of page

GẶP QUÁN QUÂN - Follow me Run - Tết chạy cùng iRace & GymHaus

Hôm nay chúng ta cùng nhau gặp quán quân của cuộc chạy ngày 4 Tết vừa qua là anh Trần Văn Sỹ sinh năm 1982, một chiến sĩ Công An. Người đã vượt qua chấn thương chân đau đớn để bây giờ trở thành runner luôn vui vẻ, nhiệt huyết và đầy tự tin. Anh đã hoàn thành 1 vòng Hồ Tây 15km với thời gian ấn tượng 58 phút 20 giây.

Cả nhà hãy lắng nghe những lời chia sẻ của anh Sỹ để tăng thêm động lực cho mình và những người xung quanh nhé. "𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑙𝑜̂𝑛𝑔, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑚 2017 𝑎𝑛ℎ 𝑐𝑜́ 𝑏𝑖̣ 𝑡𝑎𝑖 𝑛𝑎̣𝑛 𝑔𝑎̃𝑦 𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑏𝑒̂𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖. 𝑆𝑎𝑢 đ𝑜́ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑛𝑒̣𝑝 𝑣𝑖́𝑡 𝑥𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑒̂𝑛 𝑎𝑛ℎ 𝑐𝑜́ đ𝑖 𝑏𝑜̣̂ đ𝑒̂̉ 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 ℎ𝑜̂̀𝑖. Đ𝑒̂́𝑛 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝑛𝑢̛̉𝑎 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑛𝑎̆𝑚 2018, 𝑠𝑎𝑢 8 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑜̂̉ 𝑛𝑒̣𝑝 𝑣𝑖́𝑡 𝑎𝑛ℎ đ𝑎̃ đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑎̣𝑦 𝑏𝑜̣̂ đ𝑒̂̉ 𝑟𝑒̀𝑛 𝑙𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒, 𝑑𝑜 𝑏𝑖̣ 𝑡𝑎𝑖 𝑛𝑎̣𝑛 𝑛𝑒̂𝑛 anh 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑙𝑢̛̣𝑐 đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑎̣𝑦 𝑏𝑜̣̂ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦. 𝑇ℎ𝑎́𝑛𝑔 12/2018 𝑎𝑛ℎ đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑐ℎ𝑎̣𝑦 𝐻𝑎𝑛𝑜𝑖 𝐻𝑎𝑙𝑓 𝑀𝑎𝑟𝑎𝑡ℎ𝑜𝑛 ở 𝐶𝑖𝑝𝑢𝑡𝑟𝑎 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑏𝑜̣̂ 𝑛𝑒̣𝑝 𝑣𝑖́𝑡 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔. 𝑇ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑒̂𝑛, 𝑎𝑛ℎ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̉ 𝑛𝑎̀𝑦 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡𝑎̉𝑖 đ𝑒̂́𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑎̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑠𝑜̛̣ 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑑𝑎́𝑚 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑙𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎𝑜. 𝑉𝑎̀ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝐵𝑇𝐶 𝑣𝑖̀ đ𝑎̃ 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 1 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑐ℎ𝑎̣𝑦 𝑓𝑢𝑛 𝑟𝑢𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑛𝑎̆𝑚 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑦́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎".Về GymHaus

GymHaus Boutique Fitness là phòng tập HLV cá nhân ĐỘC ĐÁO và CHẤT nhất tại Hà Nội. Chúng tôi có các gói tập giảm mỡ, tăng cơ, cải thiện tư thế và bổ trợ thành tích thể thao với chương trình tập dựa trên nền tảng của hiệp hội khoa học thể thao quốc tế ISSA

Để lại thông tin tại https://www.gymhausvietnam.com/contact-us để nhận ngay các thông tin ưu đãi mới nhất từ GymHaus.

☎️ Hotline: 0896655096

+ Website: GymHausvietnam.com

+ Address: Số 5 Ngõ Thi Sách (gần Phố Lê Văn Hưu), quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Để hợp tác truyền thông, xin vui lòng liên hệ:

Ms. Lê Vũ Diễm Hằng - CEO GYMHAUS FITNESS BOUTIQUE

Điện thoại: +84 94 5022199

13 views0 comments

Commentaires


bottom of page